บริษัท อองกา อาทฟูล ไลท์ จำกัด
โทร 02-332-4800

โคมไฟระย้าเปลี่ยนสี


โคมไฟระย้าเปลี่ยนสี

โคมไฟระย้าเปลี่ยนสี

โคมไฟเปลี่ยนสีเพื่อดึงดูดสายตา นิยมนำมาใช้ตกแต่งในสถานที่ต่างๆ เช่น ภัตตาคาร โรงแรม

สอบถาม