บริษัท อองกา อาทฟูล ไลท์ จำกัด
โทร 02-332-4800

ไฟเส้น (ไฟโมทีฟ ไฟนิออนเฟคดัด)


ไฟเส้น (ไฟโมทีฟ ไฟนิออนเฟคดัด)

ไฟเส้น ไฟโมทีฟ สำหรับประดับตกแต่ง

ใช้สำหรับประดับตกแต่งอาคารสถาน ให้มีสีสันสวยงาม เป็นเส้นแบ่งเขต หรือไฟแสดงสถานะต่างๆ

สอบถาม